?

Log in

behind blue eyes [entries|friends|calendar]
my only comfort is the night gone black

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Friends onleeeh. [December 29th, 2005 at 6:53pm]

 Ik ben alleen voor vriendjes, maar je mag me toevoegen! Wel een berichtje achter laten, s'il vous plaît.
Nieuw account. :) acidicdreamer_x Voeg me daar maar toe als je wilt.
Clear Hearts (285) Grey Flowers

navigation
[ viewing | most recent entries ]